CBR Claim houdt CBR aansprakelijk kosten ASP (ruim € 4.000). Meld je nu aan als je een OM-straf hebt gehad & Alcoholslot.

Update

Op 22 juni 2017 is er een rechtszitting van de zaak bij de rechtbank te Den Haag. Dit noemt men een "comparitie van partijen". Er wordt dan meer informatie aan de rechter gegeven over de zaak (en ingestelde vordering) en de rechter zal misschien een schikking bespreken. Voor de goede orde: de rechter zal nog geen vonnis wijzen. Na de zitting zal op de website kenbaar worden gemaakt wat het resultaat van de zitting is.

Update

Onjuist nieuws in het AD & NU.nl op 5 oktober 2016. Slechts 391 personen hebben een gedeelte van de kosten van het alcoholslot teruggekregen. Dit betreft een speciale groep: de groep personen die op het moment van de uitspraak van de Raad van State nog in bezwaar of beroep waren. Reden: de rechter zou in deze zaak rekening moeten houden met de nieuwe uitspraak van de RvS dat de Regeling van Alcoholslot onverbindend was. De berichtgeving was dan ook te positief en sfeermakend, maar dat zie je vaker bij kranten.

Ook de berichtgeving dat het vorderen van immateriele schadevergoeding mogelijk is, is zeer sfeermakend. Wij denken niet dat een rechter een veroordeeld persoon ooit een dergelijke schadevergoeding toekent.

Rechtszaak wordt opgestart

De advocaat van de stichting heeft de dagvaarding gereed. Het heeft (te) lang geduurd, maar de start van de rechtszaak gaat beginnen. 

Update: het Ministerie heeft 7 oktober 2016 geantwoord en kenbaar gemaakt niet tot enige compensatie over te gaan. Dit brengt met zich mee dat eind oktober 2016 zal worden gedagvaard. De procedure zal ongeveer 7 maanden duren naar verwachting. De dagvaarding is op 1/11/2016 betekend aan het CBR (= de Staat).

Voor de goede orde: er is gekozen voor een proefproces in 1 concrete zaak. Dit is de snelste manier om tot een uitspraak te komen. We leggen dus 1 concreet geval voor aan de rechter, om vervolgens bij een positieve uitspraak dit af te dwingen voor alle CBR-claim deelnemers.

Het is de bedoeling in november-december 2016 in een nieuwsbrief aan alle aangemelde personen de gehele procedure uit te leggen en nadere info te geven.

                                           ****************************

CBR Claim is voor de personen die een straf hebben gehad & het ASP hebben doorlopen (of bijna klaar zijn). CBR Claim houdt de Staat aansprakelijk voor de kosten van ruim € 4.000,- van het ASP. 

Meld je nog steeds aan voor de € 4.000,- CBR Claim - via oranje buttons - op "no cure, no pay" basis. 

Veel gestelde vragen:

- er komt geen collectieve claim, we starten een proefproces op in 1 zaak. Een collectieve claim wordt vaak door de rechtbank afgewezen omdat rechters elke zaak als een afzondelijke zaak zien;

- wanneer de zaak gewonnen wordt, schrijven we het CBR aan namens alle deelnemers,    waaronder u. We vragen de rechter te bepalen in deze zaak dat de kosten van het alcoholslot door het CBR moet worden terugbetaald;

- u hoeft geen stukken naar ons te sturen, dat is vooralsnog niet nodig;

- wij kunnen persoonlijke vragen niet beantwoorden, u kan de website blijven volgen waar het nieuws op wordt gezet;

- de uitslag van de rechtszaak is natuurlijk nog niet duidelijk. Het zal geen makkelijke rechtszaak worden. We verwachten dat de rechtszaak ongeveer 6 tot 8 maanden zal duren. De rechter zal een schrfitelijk vonnis geven waarin hij/haar visie geeft over de ingestelde vordering.

- de rechtszaak gaat niet om alle lastigheden met het alcholslot. Het gaat slechts om de vraag of het CBR aansprakelijk is, wanneer achteraf is vast te komen staan dat de Regeling onverbindend is en het alcoholslot als een dubbele straf is aan te duiden.

- als de rechtszaak wordt gewonnen dan zullen we namens iedereen het CBR aanschijven voor een collectieve regeling. Het zijn namelijk gelijke gevallen die gelijk moeten worden behandeld;

- we moeten realistisch zijn: er bestaat natuurlijk de kans dat bij winst van de rechtszaak hoger beroep wordt aangetekend door het CBR. Dit is vrij gebruikelijk bij overheidsinstanties. Ook een gang naar de Hoge Raad is mogelijk, hetgeen hekaas jaren kan duren.

- wij behandelen op dit moment maar 1 zaak, geen verdere concrete zaken in geval van andere problemen.

 

Onrechtmatig

Hoge Raad oordeelt dat dubbele straf in strijd met art. 6 EVRM is. Raad van State oordeelt dat alcoholslotregeling onverbindend is. Dat kan een onrechtmatige overheidsdaad / besluit zijn.

Samen sterk !

Per 22 september 2016 slot definitief van de baan ! Bij 900 mensen wordt het slot uitgebouwd. Positief nieuws voor de zaak.

Geen kosten

Bij CBR Claim inzake de ruim € 4.000,- kosten ASP claim geen kosten, no cure, no pay. Bij winst is onze vergoeding 20%. Bij verlies heb jij geen kosten, die zijn voor ons.

Een stichting & advocaten

CBR wil geen regeling treffen, zodat eind oktober 2016 zal worden gedagvaard. Hou de site in de gaten.

De massa-claim: RG Advocaten

De massa-claim: RG Advocaten

CBR Claim heeft gekozen voor een uitstekend kantoor op civiel & bestuursrechtelijk gebied. Het kantoor Rotshuizen Geense Advocaten te Leeuwarden gaat de schadeclaim indienen, http://www.rgadvocaten.nl

CBR Claim direct landelijk nieuws

CBR Claim direct landelijk nieuws

CBR Claim is kort na de uitspraak van de Hoge Raad actief. De Telegraaf, de Volkskrant, het Parool, NRC & BNR Nieuwsradio het initiatief opgepakt. Zie hier op deze overzichtspagina.

Per 14/4 3000 aanmeldingen !

Per 14/4 3000 aanmeldingen !

De actie is een succes: de site is online van dinsdag 3 maart 16.00 uur. Op 2 mei 2015 1071 aanmeldingen & elke dag nieuwe.

No cure, no pay

No cure, no pay

Stichting CBR Claim bied je de mogelijkheid om op “no cure, no pay” (20%) basis deel te nemen aan de collectieve claim tegen het CBR. Dus geen kosten

Maandag 9 maart brief van CBR Claim aan Minister

Maandag 9 maart brief van CBR Claim aan Minister

Door de uitspraken is er sprake van rechtsongelijkheid. CBR Claim heeft brief aan Minister geschreven met oplossing voor alle gevallen.

Het alcoholslot is

Het alcoholslot is "criminal charge"

Natuurlijk: alcohol & verkeer gaan absoluut niet samen. Maar het alcoholslot & een straf is dubbel volgens de Hoge Raad.

Dubbele bestraffing mag niet

Dubbele bestraffing mag niet

De Hoge Raad & de Raad van Sate hebben geoordeeld. Dubbele bestraffing mag niet & verbod alcoholslot. 

The Latest News

The Latest News

Wat is de stand van zaken & het nieuws in de media ? Lees hier om up-to-date te blijven. Heb jij nieuws ? Mail ons dan of pak even de telefoon.

Aanmelden

Als je strafrechtelijk bent bestraft & je alcoholslot hebt betaald, meld je dan nu aan.
De groep wiens rijbewijs ongeldig is verklaard door het CBR kan zich ook aanmelden.

Soort deelname: