The Latest News

Wat is de stand van zaken & het nieuws in de media ? Lees hier om up-to-date te blijven. Heb jij nieuws ? Mail ons dan of pak even de telefoon.

Deel deze pagina:

mei 2016

Het heeft lang geduurd maar de dagvaarding is gereed. Er is gekozen voor een zogenaamd proefproces. We leggen 1 zaak voor aan de rechter. Hiervoor is gekozen omdat een collectieve zaak de nodige problemen met zich meebrengt, en een normale procedure veel sneller is. Wanneer de zaak positief afloopt zullen we natuurlijk het CBR confronteren met alle aanmelders van CBR claim. Dus hou de website in de gaten voor meer info. Mocht er geen regeling komen dan zal de rechtszaak medio juli 2016 worden opgestart.

juli 2015

Helaas is het kort geding van Damste Advocaten om de lopende alcoholsloten niet goed afgelopen. Maar: de rechter heeft zich er erg makkelijk vanaf gemaakt. De zaak was geweldig voorbereid en de dagvaarding zeer omvangrijk. Slechts is 6 zinnen heeft de rechter de zaak afgedaan.

Er is direct spoed hoger beroep ingesteld. De verwachting is dat eind september 2015 het Gerechtshof tot een uitspraak zal komen. Voor de goede orde: de zaak is dus een andere zaak dan onze CBR Claim.

22 juni 2015

De advocaten van CBR Claim zijn voor 90% gereed met de dagvaarding voor de CBR Claim, de schade van € 5.000,-. Het is een juridisch complexe zaak, zodat er erg veel aandacht aan de dagvaarding is besteed. We verwachten begin juli 2015  het CBR aan te schrijven dat we een procedure opstarten en vervolgens snel daarna de zaak bij de rechtbank aanbrengen.

11 juni 2015

Het kort geding is gegaan, en volgende de advocaten een uistekende zitting. De rechter heeft 4 weken genomen voor vonnis, de 9de juli 2015 zal het duidelijk zijn. Het zal landelijk nieuws worden.

11 mei 2015

Zo zie je maar weer: eindelijk kom het alcoholslot nog meer negatief in het nieuws: http://www.telegraaf.nl/binnenland/24025383/__Alcoholslot_valt_uit_op_snelweg__.html

8 mei 2015

Het Kort Geding van Damste is landelijke nieuws: zelfs het NOS op 3 gehaald. De zaak is enorm goed voorbereid door meerdere advocaten van Damste. Wij hebben er vertrouwen in: http://www.tvenschedefm.nl/damsté-dagvaart-cbr-en-staat-om-alcoholslot/nieuws/item?207961

2 mei 2015

Zoals bekend gaat is de dienstverlening van CBRClaim uitgebreid. Damste Advocaten heeft inmiddels een kort geding opgestart met als doel de lopende (oude) ASP's te stoppen. De zitting zal op 11 juni 2015 in Den Haag zijn.

26 april 2015

Er gaat gebeuren wat in december 2011 had moeten gebeuren: het alcoholslot 2.0 door de strafrechter. Niettemin: de minister vergeet dat het Alcoholsot verbeteterd moet worden in de praktijk. Lees artikel http://www.nu.nl/politiek/4038138/minister-schultz-pleit-opnemen-alcoholslot-in-strafrecht.html

8 april 2015

Het CBR geeft een klein beetje duidelijkheid. De regeling wordt aangepast, maar wanneer de regeling wordt geplubliceerd blijft voorlopig uit. Lees het het zeer beknopte bericht op de website van het CBR http://www.cbr.nl/nieuws.pp?id=895

2 april 2015

Voor het eerst in de Telegraaf een artikel dat begrip heeft voor de zwaarte van het ASP als straf. Overige media spreekt nagenoeg niet over alle verkeerde kanten van het ASP http://www.telegraaf.nl/binnenland/23876134/__Baan_kwijt_door_alcoholslot__.html

1 april 2015

De Telegraaf bericht vandaag even over 18.00 uur over het nieuwe beleid van het CBR. Ongeveer 500 mensen die in beroep zijn gegaan van ASP hoeven het niet te laten inbouwen. Ook komt er een alternatieve straf voor de tussengroep. Lees hier: http://www.telegraaf.nl/binnenland/23875856/__Alternatieve_straf_alcoholslot__.html

1 april 2015

De rechtbank te Den Haag heeft in een KG het verzoek tot teruggave van rijbewijs en het stoppen ASP afgewezen. Lees hier het nieuws http://www.nu.nl/binnenland/4022701/bestuurders-krijgen-rijbewijs-niet-terug-alcoholslot.html en hier de uitspraak https://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag/Nieuws/Pages/Alcoholslotprogramma-blijft-gehandhaafd-voor-oude-gevallen-.aspx. Onze mening is altijd geweest dat het niet verstandig is om een dergelijke zaak in een KG met slechts 2 personen voor te leggen. Reden: het zou wel een erg dappere rechter moeten zijn om de RvS tegen te spreken.

Lees hier de visie van NOS: http://nos.nl/artikel/2028011-drankrijders-krijgen-rijbewijs-niet-terug-na-alcoholslot.html

28 maart tot 30 maart 2015

Goed nieuws ! CBR Claim werkt samen met Damsté advocaten - notarissen - fiscalisten om maatwerk te leveren. Zij komen woensdag met 2 voorstellen: een massa-KG om het ASP te stoppen en afzonderlijke zaken om je rijbewijs terug te krijgen. Tegen een vaste - relatief lage - prijs, de laagste van Nederland. Daarnaast is een zeer gemotiveerd kantoor gevonden om jouw CBR Claim in te dienen, Rotshuizen Geense Advocaten. De 2 advocaten die de zaak gaan behandelen hebben er zin in & zetten echt hun schouders eronder. Nieuws volgt hoe we de zaak precies gaan aanpakken.

26 tot 28 maart 2015

Afgelopen week hebben gesprekken plaatsgevonden met 2 grote, goede & gemotiveerde advocatenkantoor. 1 kantoor voor de civiele CBR Claim, en een ander kantoor voor "maatwerkdiensten". De opzet is ook grote groepen te verzamelen om te bewerkstellingen dat het rijbewijs terug moet & het ASP wordt stopgezet.

12 tot 25 maart 2015

Stappenplan

CBR Claim zal komend weekeinde met een "stappenplan" komen hoe de procedure tegen het CBR zal worden voorbereid en voor welke tactiek zal worden gekozen.

Telefonische contacten

CBR Claim heeft de afgelopen weken honderden telefoontjes ontvangen. Zoals altijd duidelijk gemaakt kunnen concrete adviezen niet gegegeven worden en is het "wijs" in ieder geval de reactie van de Minister af te wachten en de uitspraak van 1 april 2015. CBR Claim hoopt in ieder geval een ieder goed te woord gestaan te hebben.

Vonnis 1 april 2015

Op 1 april 2015 zal het vonnis worden uitgesproken in een kort geding waar gevraagd wordt tot teruggave van het rijbewijs gedurende de periode van 5 jaar (niet volgen ASP). De vordering is niet geheel duidelijk, maar de kans bestaat dat ook gevorderd is een lopend ASP te stoppen. De uitspraak is van (groot) belang, nu eenmaal dit gevolgen kan hebben voor een grote groep. De kort geding rechter zal dan tegen de visie van de Raad van State moeten ingaan. De uitspraak wordt met veel belangstelling gevolgd.

Geen reactie Minister

De Minister heeft tot op heden taal noch teken gegeven hoe ze zal omgaan met de uitspraken van de HR en de RvS. Aan de ene kant begrijpelijk omdat er nog maar 15 werkdagen zijn gepasseerd, aan de andere kant mag wel van haar verwacht worden dat er snel duidelijk komt.

Lutten

Het ongeval te Lutten waar (vreselijkerwijs) een kindje van 3 maanden oud is omgekomen, heeft ook in de politiek voor de nodige onrust gezorgd. Diverse politieke partijen hebben kenbaar gemaakt zo snel als mogelijk het ASP terug te willen, bij voorkeur via de strafrechter.

11 maart 2015

De Raad van State heeft uitspraak gedaan in 26 zaken over het ASP in hoger beroep. Alle beroepen slagen en het CBR moet een nieuw besluit op bezwaar nemen.Probleem: wederom geen duidelijkheid wat er nu gaat gebeuren in dit soort zaken. Het is aan de Minister om snel met een passende regeling te komen. Lees hier de uitspraak: http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/actuele-uitspraken/hoofdzaken.html?jurisdiction_id=71

De belangrijkste overweging is de volgende:

2.2. Gelet op de onverbindendheid van artikel 17 van de Regeling als zodanig, behoeven de hogerberoepsgronden geen bespreking meer. Het hoger beroep is gegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd. Doende hetgeen de rechtbank zou behoren te doen, zal de Afdeling het beroep tegen het besluit van het CBR van 28 maart 2012 gegrond verklaren. Dat besluit komt wegens strijd met artikel 3:4, tweede lid, van de Awb voor vernietiging in aanmerking. Het CBR dient een nieuw besluit op bezwaar te nemen met in achtneming van hetgeen in deze uitspraak is overwogen. Voorts ziet de Afdeling aanleiding om het besluit van 28 december 2011 bij wijze van voorlopige voorziening te schorsen tot zes weken nadat een nieuw besluit op bezwaar is genomen.

Zoals helaas de RvS heeft bepaald worden onherroepelijke beslissingen tot ASP nog steeds uitgevoerd. Lees hier artikel in de Telegraaf: http://www.telegraaf.nl/feed/23783589/__Alcoholslot_nog_ingebouwd__.html

10 maart 2015

Op de site van Raad van State staan 26 uitspraken in beroep aangekondigd inzake beroep Alcoholslot Programma. Kans erg groot dat al deze beroepen gaan slagen: http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/actuele-uitspraken/hoofdzaken.html

Vandaag geen nieuws over het alcoholslot in de pers. Reden: het aftreden van Opstelten en Teeven krijgt alle aandacht. CBR Claim blijft echter alert en de pers voorzien van relevante informatie.

Vandaag wordt de brief aan Minister Schultz ook naar de comissies van politieke partijen toegezonden. Reden: misschien kunnen de partijen wat druk uitoefenen op de Minister. Want: de Minister zal het CBR instructies gaan geven hoe nu te handelen. De vraag is of deze instructies voor de 18de maart 2015 openbaar zijn.

9 maart 2015

CBRadvocaat.nl noemt op site CBR Claim: http://cbr-advocaat.nl/alcoholslotprogramma-al-eerder-opgelegd-wat-nu/ Voor de goede orde: leg je niet neer bij de zaak. Op dit moment worden door diverse partijen zaken voorbeid om te proberen het ongeldige rijbewijs terug te krijgen.

De Telegraaf bespreek  het komende kort geding van de 18de maart 2015. Mocht deze zaak gewonnen worden dan is er hoop voor velen. Lees hier het stuk: http://www.telegraaf.nl/binnenland/23779340/___Rijbewijs_na_niet_gekocht_slot___.html

De minister heeft nog op geen enkele manier gereageerd op de gevolgen van de uitspraken. Voorts geeft het CBR aan dat alcoholsloten die nog ingebouwd moeten worden, gewoon worden ingebouwd. Minister Schultz dienst snel te reageren om meer onduidelijkheid te voorkomen.

Op 18 maart 2015 zal er een voorlopige voorziening plaatsvinden te Den Haag. In deze zaak zullen de 2 recente uitspraken worden meegenomen. De rechter zal voor het eerst zijn visie geven op de gevolgen van de uitspraken van de Hoger Raad en de Raad van State, en de vraag beantwoorden of het rijbewijs terug moet worden gegeven als je de kosten van het Alcoholslot porgramma niet hebt betaald.

 
Alcoholslot, wat gebeurt er?