Dubbele bestraffing mag niet

De Hoge Raad & de Raad van Sate hebben geoordeeld. Dubbele bestraffing mag niet & verbod alcoholslot. 

Deel deze pagina:

Vandaag heeft de Hoge Raad defintief geoordeeld dat er sprake is van een dubbele bestraffing bij een straf & oplegging alcoholslot. Lees hier "vers van de pers" de uitspraak van 3 maart 2015:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2015:434

De persmededeling van de Hoge Raad is kort en krachtig:

http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Hoge-Raad/Nieuws/Pages/Geen-strafvervolging-naast-alcoholslot.aspx

Al eerder was de Advocaat-Generaal van de Hoge Raad het eens met het Gerechtshof: een dubbele bestraffing kan niet. Hier kan je het zeer uitvoerige advies lezen:

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2015:8&keyword=14/04940

De eerdere uitspraken van het Grechtshof te Den Haag staan hier vemeld:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2014:3017

Ook de Raad van State heeft vandaag 3 maart 2015 haar visie gegeven over het alcoholslot. Lees hier - "eveneens vers van de pers " - de uitspraak:

 

 
De uitspraak van de Hoge Raad is duidelijk. Zie hier de links naar de uitspraken.

Aanmelden

Als je strafrechtelijk bent bestraft & je alcoholslot hebt betaald, meld je dan nu aan.
De groep wiens rijbewijs ongeldig is verklaard door het CBR kan zich ook aanmelden.

Soort deelname: